Twitter You Tube Flickr iPlex Facebook

Wydarzenia partnerskie


Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej daje niepowtarzalną okazję do uczestnictwa w wielu imprezach, spotkaniach edukacyjnych i kulturalnych.

 

Reprezentanci naszego kraju w tym czasie partycypują w wielu konferencjach, spotkaniach eksperckich, debatach na których poruszane są zagadnienia dotyczące nie tylko Europy, ale także całego globu.

 

Promocja Polski na arenie międzynarodowej, objęła także zorganizowanie Europejskich Dni Rozwoju oraz Tygodnia Edukacji Globalnej.


W dniach 12-20 listopada będziemy mogli być uczestnikami corocznej międzynarodowej akcji edukacyjnej w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej (TEG).

 

Hasło tegorocznej edycji to „Działaj dla Ziemi”. Poruszając sprawy globalne, mamy okazję spojrzenia na problemy z jakimi borykają się mieszkańcy innych części kuli ziemskiej. Akcja ma na celu pobudzenie w nas zaangażowania w konkretne działania.


W ramach TEG do10 grudnia będzie można oglądać wystawę fotografii pt.: ”Planeta
w gorączce”
zorganizowanej przez Greenpeace i Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Jest to niepowtarzalna okazja na przyjrzenie się postępującym skutkom zmian klimatu, które udało się utrwalić na zdjęciach m. in. z Arktyki, Wysp Cooka i rosyjskiej tundry.


Po raz kolejny w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej Polska Akcja Humanitarna zachęca do udziału w grach miejskich, oferując bilety na koncerty i ciekawe nagrody dla zwycięzców.
W tym roku do gry włączyły się takie miasta jak Warszawa, Toruń oraz Kraków.

Szansą do poszerzenia wiedzy na temat współpracy rozwojowej oraz krajów rozwijających się będzie kolejna edycja Europejskich Dni Rozwoju (EDD).

Tegoroczne wydanie obejmie dwudniowe spotkania, w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, w dniach 15-16 grudnia. Na te dni zaplanowano wiele paneli tematycznych, w organizację których włączyły się organizacje pozarządowe.

W ramach EDD odbędzie się gala rozdania nagród filmowych Festiwalu HumanDOC "Globalny Rozwój w Kinie" .

 
Pierwszy dzień jest okazją do udziału w forum pt. „Media i rozwój”, przygotowanym przez organizację Friends of Europe wraz z niemiecką stacją telewizyjną Deutsche Welle, a także zorganizowanym przez Grupę Zagraniczną spotkaniu pt: „Skuteczność pomocy i odpowiedzialność”. Drugiego dnia będzie można uczestniczyć m. in. w wykładzie im. Kapuścińskiego wygłoszonego przez Stephanie Schumacher, wystąpieniu Europejskiej Konfederacji Organizacji Pozarządowych zajmujących się pomocą humanitarną i rozwojową CONCORD, „Milenijne Cele Rozwoju po 2015” oraz wspólnie przygotowanym panelem przez IRFAM oraz IFTDH „Prawo do rozwoju”. Podczas obchodów EDR będzie można obejrzeć pokaz dokumentacji z akcji w szkołach w postaci filmów i zdjęć w ramach wspólnego projektu Polskiej Akcji Humanitarnej i MSZ RP pt. „Lokalnie na rzecz mieszkańców krajów Południa”. Organizatorzy przewidują także wystawę zdjęć zwycięzców konkursu fotograficznego dot. tematyki rozwojowej, oraz wyłonienia zwycięzcy festiwalu HumanDOC.

Mimo, że Polska ma już za sobą półmetek przewodnictwa w Radzie UE, liczba wydarzeń jej towarzyszących nadal jest duża. W natłoku tych imprez można wskazać kilka, które poświęcone są tematom globalnym.


"Planowanie na rzecz różnorodności biologicznej" to konferencja odbywająca się 7 listopada w Centrum Nauki Kopernik. Celem konferencji jest zainicjowanie dyskusji ma temat roli i znaczenia planowania przestrzennego dla ochrony różnorodności biologicznej, w kierunku zwiększenia skuteczności ochrony różnorodności biologicznej. Uczestnicy będą mieli okazję do dyskusji na temat, jak planowanie przestrzenne wspiera procesy decyzyjne w zakresie ochrony siedlisk i gatunków w obrębie i poza siecią obszarów Natura 2000.


Podczas polskiej prezydencji odbędą się warsztaty klimatyczne dla krajów Partnerstwa Wschodniego (17 listopada) w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Spotkanie będzie stanowiło panel dyskusyjny dotyczący przesunięcia na region wschodni klimatycznego wsparcia finansowego dla państw rozwijających się przez UE.


W dniach 19-20 listopada 2011 roku, gmina Przywidz umożliwi interdyscyplinarną dyskusję oraz promocję dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów leśnych i zadrzewionych Europy. Tematem wiodącym konferencji IV Forum Europa Nostra będzie strategiczne znaczenie lasów, jako destynacji transnarodowych Unii Europejskiej i jej sąsiadów.


Pod koniec listopada (21.11.) w siedzibie Ministerstwa Środowiska odbędzie się posiedzenie technicznej grupy EGTEI, Konwencji dotyczącej transgranicznego przemieszczania zanieczyszczeń na dalekie odległości - konwencji genewskiej (LRTAP). W trakcie potkania uczestnicy skupią się na przygotowaniu poprawek do Protokołu Goteborskiego do Konwencji dotyczącej transgranicznego przemieszczania zanieczyszczeń na dalekie odległości.


W hotelu Westin w Warszawie w dniu 23 listopada będzie miała miejsce Konferencja na
5 lecie REACH
. Jej tematyka poruszająca problemy związane z wspólnotową legislacją w zakresie chemikaliów, obrotem wyrobami chemicznymi i zawierającymi chemikalia na rynku UE, innowacyjnością przemysłu chemicznego i branż pokrewnych, powiązaniem nauki z branżą produkcyjną.


24 listopada odbędzie się konferencja na wysokim szczeblu pt. "Zintegrowane podejście do rozwoju – klucz do inteligentnej, inkluzywnej i zrównoważonej Europy". Dyskusja dotyczyć będzie rozwoju Europy, kształtu Polityki Spójności 2013+, jej wymiaru terytorialnego oraz promocji zintegrowanego podejścia do rozwoju. Spotkaniu przyświeca cel jak najlepiej wykorzystać energię i potencjały Europy, tak by konkurować na arenie globalnej. Spotkanie odbędzie się w Poznaniu w ramach Międzynarodowych Targów Poznańskich.


W listopadzie rusza także Europejskie Forum Działań na Rzecz Przyszłości (EFFLA), którego celem jest wzmocnienie zbiorowej świadomości i pełne wykorzystanie polityk europejskich. W ramach Forum prowadzona będzie dyskusja na temat kluczowych wyzwań przed jakimi staje społeczeństwo europejskie, w szczególności starzenia się, zmian klimatycznych czy globalizacji, a także sposobów które umożliwiać będą ich przezwyciężenie. Miejscem w którym odbywać się będzie forum jest Hotel Westin w Warszawie.


Muzeum Narodowe w Krakowie zaprezentuje (do 8 stycznia 2012 roku) wystawę obrazów Josepha Mallorda Williama Turnera, największego malarza angielskiego romantyzmu, prekursora impresjonizmu i symbolizmu Praca pt. „Turner-malarz żywiołów” przedstawiają żywioły: ziemi, wody, powietrza i ognia, pochodzące z Galerii Tate oraz kilku kolekcji angielskich i amerykańskich.


W dniach 18.11.2011 – 31.03.2012., w Muzeum Żup Krakowskich zostanie zorganizowana wystawa „Barwy Soli Europy”, ukazująca piękno, bogactwo i różnorodność odmian soli, występujących w Polsce i w krajach Unii Europejskiej.


W pierwszym dniu grudnia w Genewie odbędzie się Spotkanie Regionalne EKG ws. Rio+20, którego głównym zamierzeniem będzie wypracowanie wkładu regionu EKG ONZ na Konferencję ONZ Zrównoważonego Rozwoju Rio+20 (Rio de Janeiro, 4-6 czerwca 2012 r.). Kluczowymi obszarami tematycznymi konferencji są: zielona gospodarka w kontekście zrównoważonego rozwoju i redukcji ubóstwa oraz instytucjonalne ramy zrównoważonego rozwoju.

 

 

 

 


Zapraszmy!