Twitter You Tube Flickr iPlex Facebook

O nas

 

 

Fundacja HumanDoc


Fundacja HumanDoc jest organizacją skupiającą grupę twórców filmowych, dziennikarzy telewizyjnych oraz animatorów społecznych, których łączy wspólna idea: promowania za pomocą projektów medialnych tematów społecznie zaangażowanych.


Uważamy, że media w dzisiejszych czasach odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu postaw społecznych, w kreowaniu nowych trendów oraz wzorców zachowań.

 

Używamy różnych form przekazu medialnego jako narzędzi, za pomocą których inspirujemy ludzi do zaangażowania się w realne działania na rzecz poprawy otaczającego nas świata. Priorytetem działań Fundacji HumanDoc jest edukacja medialna i wspieranie projektów zajmujących się szeroko rozumianą tematyką globalnego rozwoju na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem takich tematów jak: rozwój, współzależności między Globalnym Południem a Globalną Północą, rozwiązywanie konfliktów, ekologia, prawa człowieka, budowa i wzmacnianie demokracji na świecie, walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz realizacja Milenijnych Celów Rozwoju ONZ, przyjętych również przez rząd Polski.

 

Co Robimy?


• jesteśmy głównym pomysłodawcą i organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych HumanDOC “Globalny Rozwój w Kinie”;
• realizujemy filmy dokumentalne i reportaże telewizyjne;
• współpracujemy z polskimi mediami promując nasze filmy i idee;
• angażujemy się w projekty edukacyjne a także sami prowadzimy szkolenia z dziedziny mediów;
• dzielimy się swoim doświadczeniem z innymi organizacjami pomagając im tworzyć ich własne projekty medialne.

 

Więcej o nas znajdziesz na stronie: www.humandoc.net